قسمت ٢٣: آیا همکاری میان نازی ها و صهیونیست ها از مساله کوچ یهودیان فراتر رفت؟

بخش ٣: یهودیان در رایش سوم

قسمت ٢٣: آیا همکاری میان نازی ها و صهیونیست ها از مساله کوچ یهودیان از آلمان فراتر رفت؟

 

خیر  برای نمونه، صهیونیست ها با نگرش به همکاری نازی ها با آنها در زمینه کوچ یهودیان از آلمان، به حکومت نازی پیشنهاد دادند در صورت پشتیبانی از پایه ریزی دولت صهیونیستی در فلسطین، آنها نیز در طرف آلمان بجنگند، ولی دولت
آلمان نازی به انگیزه روابطی که با رهبران آزادی خواه و ضد استعمار عرب داشت،
این پیشنهاد صهیونیست ها را رد کرد.

 

فهرست مطالب تارنگار پژوهشی و تحقیقاتی هولوکاست

/ 0 نظر / 16 بازدید