قسمت ۵٢: آیا یهودیان تنها در اردوگاه های تمرکز آلمان نازی کشته شدند؟

بخش ٧: اردوگاه های تمرکز

آیا یهودیان تنها در اردوگاه های تمرکز آلمان نازی کشته شدند؟

خیر، شمار قابل توجهی از یهودیان عضو گروه های پارتیزانی کمونیستی بودند که در درازای جنگ جهانی دوم چه در سرزمین های اتحاد شوروی و چه در بالکان جنایات بیشماری –چه بر ضد آلمانی ها و چه بر ض د مردم محلی - انجام دادند . در اینجا لازم به ذکر است که گروه های پارتیزانی از دید جهانی غیر قانونی بودند، زیرا دارای یونیفورم های متحد الشکل نبودند و برآیند اینکه ارتش به حساب نیامده و غیر قابل تشخیص بودند و این به معنی غیر قانونی بودن آنها بود . از این روی برابر قوانین جهانی اعدام پارتیزان های دستگیر شده مجاز بود.

 

فهرست مطالب وبلاگ تاریخی و تحقیقاتی هولوکاست

/ 0 نظر / 18 بازدید