استر سوزان، پاسخی به گستاخی های یهودیان

هولوکاست ایرانی(هامان سوزان) محکوم است، آیا باید استر سوزان در ایران راه بیاندازیم؟ بله، همچنین باید آرامگاه استر(این زن فریبکار یهودی) در همدان را ویران کنیم. در ادامه مطلب متوجه خواهید شد که چرا باید استر سوزان به راه باندازیم و آرامگاه استر را نابود کنیم.

 

 

  • تورات(یکی از کتابهای مقدس یهودیان)

«تورات در کتاب استر می گوید: خشایار شاه پادشاه پارس در واپسین روز جشن ١٨۰ روزه که از باده نوشی سرمست بود ، دستور داد شهبانو وشتی زیباییش را به مقامات و مهمانانش نشان دهد . شهبانو خودداری ورزید و پادشاه بسیار خشمناک شد.
در شوش یک یهودی به نام مردخای پسر یائیز زندگی می کرد ، او دختر عموی زیبایی داشت بنام هدسه دختر ابیحایل که به او استر هم می گفتند . زمانی که قرار شد از همه بلاد دختران زیباروی به حرمسرای پادشاه آورده شوند استر نیز همراه دختران زیبای بیشمار دیگری به حرمسرای کاخ شوش آورده شد . به رهنمود مردخای استر به هیچ کس نگفته بود که یهودی است . استر بیش از دختران دیگر مورد توجه و دلبستگی پادشاه قرار گرفت به گونه ای که پادشاه تاج بر سر استر گذاشت و او را به جای وشتی شهبانو ساخت . ولی استر همانند زمان کودکی دستورات مردخای را فرمانبرداری می کرد.»

تورات

 

 

 

  • پوریم

پوریم یکی از بزرگترین جشن های یهودیان است . یهودیان در جشن پوریم در دو نوبت به قرائت کتاب استر می پردازند . آنان رخداد کشتار ٧۵٨۰۰ تن از ایرانیان را معجزه ایزدی می دانند و به همین مناسبت سیزدهم ماه ادار را روزه می گیرند . چهاردهم و پانزدهم ماه ادار را به رقص می پردازند.

 

 

 

  • استر

استر نام آخرین دفتر از کتاب تورات است در این دفتر نامی از یهوه ، خدای بنی اسرائیل برده نشده . این کتاب در پایان عهد هخامنشی و یا پس از آن نوشته شده است . بنابر نوشته د.جوینی مطالب کتاب استر تماما در خدمت مصالح رباخواران حاکم بر جهان ، یعنی صهیونیستها و فراماسونها است . این کتاب عمق نفرت و انزجار تند یهود در برابر غیر یهودیان به ویژه ایرانیان را نشان می دهد . شدت و تندی نفرت به اندازه ای است که خاخام ها و فقیهان قوم یهود در سده نخست میلادی مطمئن و یک زبان نبودند که آیا باید کتاب استر را درکتاب مقدس بیاورند یا نه ؟ از اقوال مارتین لوتر از رهبران پروتستان ها نقل کرده ان که گفته است : ای کاش این داستان وجود نداشت.

تصویر استر - قاتل ایرانیان باستان

تصویر استر - قاتل ایرانیان باستان

 

شهبانو وشتی

شهبانو وشتی

 

 

 

  • هامان

هامان وزیر اردشیر دوم بود. هامان با مشاهده نفوذ بیش از حد یهودیان در بازار و دربار و دیگر محافل بر ان میشود که از این نفوذ بکاهد ولی طبق مدارک تاریخی این اقدام جلوه اداری داشته است و کارهای هامان قطره ای از خون یهودیان را نریخت. ولی با این حال این اقدامات بر شورای یهودیان گران تمام شد و تصمیم گرفته شد با ان مقابله نمایند. شبی که شهریار اردشیر مست بود استر و مردهخای از او قراردادی را گرفتند که طبق آن مجاز باشند هر گونه اقدامی را علیه دشمنان خود انجام دهند. فقط در عرض ۳ روز به فرمان (استر)این زن فاحشه یهودی ۷۵ هزار ایرانی شامل استانداران همسران و کودکان انها کشته شدند که ۵۰۰ نفر در پایتخت از جمله هامان همسر و ۱۰ پسر او بودند.

پس از این واقعه، استر(زن فریبکار یهودی) به عنوان حامی و قدیسه یهودیان شناخته شد و آرامگاه استر و مرده خای در همدان سالانه زیارت گاه خاص یهودیان جهان میباشد.

هر سال جشن پوریم جشن ایرانی کشی یا هامان سوزان در اطراف و اکناف جهان بر گزار میشود از جمله در ایران. مجسمه ای به عنوان هامان ایرانی درست میکنند و گردنش را میزنند و او را می سوزانند تا درس عبرتی باشد برای تمام دشمنان یهودیان.

خاخام های یهودی در قرن اول میلادی که به تدوین تورات مبادرت ورزیدند بر ان بودند تا از نوشتن این حادثه پرهیز کنند و نوشتن ان را باعث نفرت جهانیان از قوم یهود میدانستند ولی با این حال عده ای نیز ان را باعث افتخار یهودیت میدانستند و نوشتند. مارتین لوتر پیشوای پرو تستانها از این واقعه اظهار تاسف میکند و در کتابش نوشته است کاش هم چین چیزی وجود نداشت. حتی میکل انژ در سقف نمازخانه سیس تین در واتیکان این واقعه را نقاشی کرده است و تصویر هامان را همانند مسیح مصلوب و مظلوم به نمایش در اورده است. تصویری که یهودیان از هامان معرفی کردند غیرحقیقی هست و نمیتوان در مطلب استفاده کرد.

 

 

 

 

  • هامان سوزان

هامان سوزان مراسمی است که یهودیان هر ساله در بسیاری از کشور های جهان برگزار می کنند . بنابر آنچه آقای عباس احمدی در نوشتار عید پوریم در بخش خبر نامه گویا نوشته است: در ایتالیا ، فرانکفورت آلمان ، سالونیکای یونان ، ایران ، افغانستان ، لیبی ، مراکش ، بخارای ازبکستان ، منطقه قفقاز ، یمن برگزار می شود . ویژگی این مراسم سوزاندن هامان و رقص یهودیان به هنگام آتش زدن تندیس هامان است . در ازبکستان تندیس را از یخ می سازند و به دور آن آتش روشن می کنند . در یونان نان هایی به شکل هامان درست میکنند و با چاقو سر آن را می برند . در ایران تندیس هامان را به دار می کشند ، سپس می سوزانند.

سوزاندن عروسکهای هامان(وزیر ایرانی) در اسرائیل

سوزاندن عروسکهای هامان(وزیر ایرانی) در اسرائیل

 

تصاویری از جشن پوریم

 

 

 

  • شیرینی سنتی یهود به اسم گوش هامان

خمیر این شرینی سه گوش از بذر خشخاش است و میان این شیرینی با آلو پر شده است. این شیرینی بیشتر توسط یهودیان اشکنازی درست میشود، البته تعدادی از کلیمیان ایران هم به این شرینی علاقه مند هستند. اسم این شرینی گوش هامان(وزیر اردشیر دوم) هست. یهودیان در جشن قتل عام ایرانیان، این شرینی ها را میخورند. همراه خوردن این شرینی یک شعر نچندان زیبا هم میخوانند:

לכובע שלי שלוש פינותשלוש פינות לכובע שלילולא היו לו שלוש פינותלא היה זה הכובע שליکلاه من سه گوشه استسه گوشه کلاه من استاگر او(شیرینی) تا به حال سه گوشه است
دیگر سه گوشه کلاه من نیست

شیرینی سنتی یهود به اسم گوش هامان

 

 

 

 

 

  • چرا ...

هر ساله یهودیان ایران و جهان جشنی به اسم پوریم میگیرند و برای به قتل رسیدن هامان(وزیر اردشیر دوم) و ایرانیان شادی میکنند؟ ، و بصورت نمادین مجسمه هامان را به آتش میکشند؟ ، و بعد همین یهودیان مظلوم نمایی میکنند و میگویند هیتلر 6میلیون! یهودی را سوزانده است و آمریکا نیز از این یهودیان جنایتکاران حمایت خبری میکند؟!!!!

مگر آمریکا، هیروشیما و ناکازاکی در ژاپن را بمباران هسته ای نکرد؟
مگر آمریکا، شهر درسدن در آلمان را با بمب های آتش زا بمب باران نکرد؟ برای توصیف این جنایت لقب Bomben holocaust (هولوکاست با بمب) به آن داده شده‌است.
مگر آمریکا، به ویتنام حمله نکرد؟
مگر یهودیان، اعراب را قتل عام نکردند و نمیکنند؟
مگر آمریکا، به فکر نفوذ در کشورها و مدیریت جهان نیست؟

 

 

 

 

 

  • به راستی که تاریخ را فاتحان مینویسند

هیتلر گر چه دیکتاتور بود ولی تنها به دلیل دفاع از آلمان جنگید و به اجبار پیشروی میکرد. آمریکا و اسرائیل برای چه می جنگند و نابود میکنند؟
شما متعصب هستید و حقیقت را نمیبینید: اگر جنگ افروزی بد است، پس چرا آمریکایی ها شروع کننده جنگ ها هستند؟(تاریخ ننگین آمریکا را مطالعه کنید).

اگر هولوکاست محکوم است، پس چرا کسی هولوکاست ایرانی(هامان سوزان) را محکوم نمیکند؟ ، اگر بمب اتم باعث نابودی انسانها میشود، پس چرا غربی ها بمب اتم دارند و حتی استفاده هم کردند؟

 

 

  • استر سوزان و تخریب آرامگاه استر

هموطن مسلمان آیا وقت آن نرسیده است که قتل عام ایرانیان توسط یهودیان را محکوم کنیم و در پاسخ هامان سوزان و جشن پوریم، ما نیز هر ساله جشنی به راه باندازیم و مجسمه استر را بسوزانیم؟ ، چرا باید آرامگاه استر (بزرگترین دشمن ایرانیان) در همدان! پابرجا باشد و این لانه فساد تخریب نشود؟

خیلی شرم اور است که به بازدید قاتلین اجدادمان برویم

 

 این یهودیان هستند که باید غرامت بپردازند ان هم به دولت ایران .به خاطر واقعه استر. ولی یهودیان تمام جنایات خود را شامل مرور زمان میدانند ولی جنایاتی را که ادعا میشود علیه انها انجام شده از این تبصره استثنا میدانند.

یهودیان همواره خود را از دوست داران پارسیان میدانند و خود را به ایرانیان پیش از اسلام نزدیک میدانند و دلیل مهم ان ها این است که کورش انها را از زندان بابل رهانیده و از دست بخت النصر نجات داده است ولی در خود کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان بخش تلمود داستان استر واقعه ای به وضوح بیان شده است که خلاف این را نشان میدهد.

هولوکاست واقعی در ایران بود و ایرانیان در گذشته ظالمانه قتل عام شدند و مظلومانه به فراموشی سپرده شدند.

به امید برپایی جشن استر سوزان و تخریب آرامگاه استر ...

/ 14 نظر / 158 بازدید
نمایش نظرات قبلی

نفرت یهود را بفهمید هموطن بیدار شو...

خاک بهشت

سلام کاش مطالب سایتتون رو به زبان انگلیسی هم مینوشتید. خیلی عالی است

کوروش

بسیاری از یهودیان اروپا و امریکا به جای پوریم، این مراسم را جشن «ایرانی کشی» می‌نامند [عصبانی]

پویا

ba salam agar momkene esme ostadi ke sedash to blogetoon hast ro begid va agar momkene az in sedaha bishtar bezarid

علی رضا

سلام متن فوق العاده خوب و قشنگی بود واقعا بابت این مطلب ازتون تشکر می کنم و خسته نباشید در پناه حق

علیرضا آزاد

این موضوع در فیلم « یک شب با پادشاه » که با سرمایه یهودیها ساخته شده و کاملا اشاره به مظلومیت!!! آنها در مقابل هامان دارد به تصویر کشیده شده که صد البته باید با دیدگاه درستی آن را دید.

محمد

حتما این کار را بکنید

faegheh

در اینکه استر و مردخای خیانت بزرگی در حق ایرانیان کرده اند شکی نیست و باید همه ایراندوستان بیدار شوند ولی خراب کردن قبرشان اصلا درست نیست یک اثر باستانی است.

نسیم

به امید استر سوزان و مردخای سوزان در ایران پارس