افسانه هولوکاست

کانون بیداری: ما هیچ مشکلی با یهودیان ، مسیحیان و پیروان دیگر ادیان نداریم و فقط بررسی یک اتفاق تاریخی است. بسیاری از ما ایرانیان، درباره هولوکاست چیزهایی شنیده ایم . برای نمونه شنیده ایم که آلمان نازی و رهبرش آدولف هیتلر، از یهودیان نفرت داشتند و یا شنیده ایم که شش میلیون یهودی بدست نازی ها به گونه ی کشته شدند . چنین مسائلی را بیشتر یا رسانه ها بازگو می کنند، و یا در مطبوعات نوشته می شود، ولی به ویژه درباره این رویداد، شاید فیلم هایی همچون "پیانیست" یا "لیست شیندلر" و یا همانند آنها به راستی فیلم های تبلیغاتی، بی شرمانه و مسخره صهیونیست ها هستند، بیشتر بر روی مردم نا آگاه اثر می کنند. با نگرش به اینکه پارسی زبانان نیز به شدت تحت کارایی این "تبلیغات صهیونیستی" قرار دارند و در برابر یک کتاب کوچک و رایگان پارسی در این زمینه نیست، ما تصمیم گرفتیم مطالبی درباره انکار هولوکاست را به گونه چکیده و کاملا ساده ، به شکل ١۰ بخش - ٦٣ قسمت گردآوری کنیم، تا هم میهنان گرامی بتوانند در کمترین زمان و به آسانی، با مسائل بنیادی و حقایق مربوط به هولوکاست آشنا شوند. لازم به نوشتن است که این ٦٣ قسمت تنها بخشی کوچک از مسائل مربوط به هولوکاست می شوند . همچنین، در سایت، عکس هایی درباره هولوکاست گذاشته شده است که دیدن آنها بسیار لازم است.

 

بخش ١: موضوع هولوکاست

 

 

بخش ٢: یهودی کیست؟

 

 

بخش ٣: یهودیان در رایش سوم

 

 

بخش ۴: توقیف یهودیان

 

 

بخش ۵: فرضیه براندازی

 

 

بخش ۶: شش میلیون یهودی

 

بخش ٧: اردوگاه های تمرکز

 

 

بخش ٨: سنجش ناپذیر بودن هولوکاست

 

 

بخش ٩: یهودیان در ارتش آلمان نازی

 

 

بخش ١٠: محاکمه آدولف آیشمن

 

 

ضمیمه. عکس: انکار هولوکاست

/ 0 نظر / 17 بازدید