انکار هولوکاست: عکس شماره ١٩و٢٠

در عکس شماره ١٩ نشان می دهد که یک نازی به سوی یک زن یهودی نشانه گیری کرده است! و در عکس شماره ٢٠ نیز یهودیان در حال چیدن محصول هستند. کاملا مشخص است که سرباز آلمانی به زن یهودی نشانه گیری نکرده است و جعلی بودن عکس صد در صد است.

دریافت تصاویر

 

دریافت تصاویر

 

اگر هولوکاست یک «حقیقت مسلم تاریخی» است، پس چرا برای اثبات آن از عکس های جعلی استفاده می شود؟

/ 0 نظر / 49 بازدید