# یهودیان

قسمت ۶۰: آیا یهودیان نمی توانستند در ارتش آلمان خدمت کنند؟

بخش ٩: یهودیان در ارتش آلمان نازی آیا یهودیان نمی توانستند در ارتش آلمان خدمت کنند؟    یهودیان برای خدمت در ارتش آلمان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

قسمت ۵٢: آیا یهودیان تنها در اردوگاه های تمرکز آلمان نازی کشته شدند؟

بخش ٧: اردوگاه های تمرکز آیا یهودیان تنها در اردوگاه های تمرکز آلمان نازی کشته شدند؟ خیر، شمار قابل توجهی از یهودیان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

قسمت ۴۴: آیا شش میلیون یهودی در دسترس هیتلر بودند که هیتلر بخواهد آنها را بکشد؟

بخش ۶: شش میلیون یهودی آیا شش میلیون یهودی در دسترس هیتلر بودند که هیتلر بخواهد آنها را بکشد؟   خیر، در درازای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

قسمت ٢٨: برای شناسایی، یهودیان در سال ١٩۴١ ناچار به بهره گیری از چه بودند؟

بخش ٣: یهودیان در رایش سوم قسمت ٢٨: برای شناسایی، یهودیان در سال ١٩۴١ ناچار به بهره گیری از چه بودند؟   آنها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

قسمت ٢۶: یهودیان برای اینکه شناسایی شوند ناچار بودند از چه نشانی بهره گیری کنند؟

بخش ٣: یهودیان در رایش سوم قسمت ٢۶: در گستره رایش سوم، یهودیان برای اینکه مورد شناسایی قرار بگیرند ناچار بودند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

قسمت ٢۴: ناسیونال سوسیالیست ها برای یهودیان چه برنامه ای داشتند؟

بخش ٣: یهودیان در رایش سوم قسمت ٢۴: ناسیونال سوسیالیست ها برای یهودیان چه برنامه ای داشتند؟   نازی ها قصد داشتند یهودیان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

قسمت ١۴: آیا تبعیض در برابر یهودیان در آلمان نازی با انگیزه مسائل نژادی بود؟

بخش ٣: یهودیان در رایش سوم قسمت ١۴: آیا تبعیض در برابر یهودیان در آلمان نازی با انگیزه مسائل نژادی بود؟   خیر  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید