# یهودیان

قسمت ۶١: آیا یهودیان تنها به عنوان سرباز در ارتش آلمان خدمت می کردند؟

بخش ٩: یهودیان در ارتش آلمان نازی آیا یهودیان تنها به عنوان سرباز در ارتش آلمان خدمت می کردند؟   خیر. دست کم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

قسمت ۶۰: آیا یهودیان نمی توانستند در ارتش آلمان خدمت کنند؟

بخش ٩: یهودیان در ارتش آلمان نازی آیا یهودیان نمی توانستند در ارتش آلمان خدمت کنند؟    یهودیان برای خدمت در ارتش آلمان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

قسمت ۵٢: آیا یهودیان تنها در اردوگاه های تمرکز آلمان نازی کشته شدند؟

بخش ٧: اردوگاه های تمرکز آیا یهودیان تنها در اردوگاه های تمرکز آلمان نازی کشته شدند؟ خیر، شمار قابل توجهی از یهودیان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

قسمت ۴۴: آیا شش میلیون یهودی در دسترس هیتلر بودند که هیتلر بخواهد آنها را بکشد؟

بخش ۶: شش میلیون یهودی آیا شش میلیون یهودی در دسترس هیتلر بودند که هیتلر بخواهد آنها را بکشد؟   خیر، در درازای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید

قسمت ٢۶: یهودیان برای اینکه شناسایی شوند ناچار بودند از چه نشانی بهره گیری کنند؟

بخش ٣: یهودیان در رایش سوم قسمت ٢۶: در گستره رایش سوم، یهودیان برای اینکه مورد شناسایی قرار بگیرند ناچار بودند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

قسمت ٢۴: ناسیونال سوسیالیست ها برای یهودیان چه برنامه ای داشتند؟

بخش ٣: یهودیان در رایش سوم قسمت ٢۴: ناسیونال سوسیالیست ها برای یهودیان چه برنامه ای داشتند؟   نازی ها قصد داشتند یهودیان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید