# هولوکاست

قسمت ٣٩: آیا مدرکی پیدا شده که هیتلر در آن دستور براندازی یهودیان را داده باشد؟

بخش ۵: فرضیه براندازی آیا مدرک مستندی یافت شده است که هیتلر در آن دستور براندازی یهودیان را دستور داده باشد؟   خیر، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید

قسمت ٣۵: نازی ها، یهودیان را با گماردن در کار های سخت و گرسنگی دادن می کشتند؟

بخش ۵: فرضیه براندازی مبلغان صهیونیسم می گویند که ناز ی ها، یهودیان کارگر را با گماردن در کار های سخت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

قسمت ۶: آیا برای پژوهشگرانی که هولوکاست را انکار می کنند هیچ مشکلی پیش نمی آید؟

بخش ١: موضوع هولوکاست قسمت ۶: آیا برای پژوهشگرانی که هولوکاست را انکار می کنند هیچ مشکلی پیش نمی آید؟   به راستی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 7 بازدید