# هولوکاست

آیا آدولف هیتلر از نژاد عرب بود که یهودیان از اعراب انتقام میگیرند؟

آیا آدولف هیتلر از نژاد عرب بود که یهودیان از اعراب انتقام میگیرند؟ آیا یهودیان برای فراموش کردن هولوکاست باید ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 11 بازدید

قسمت ٣٧: آیا صلیب سرخ جهانی درباره موضوع «هولوکاست» گزارش داد؟

بخش ۵: فرضیه براندازی آیا صلیب سرخ جهانی درباره موضوع «هولوکاست» گزارش داد؟   یک گزارش در بازدید یک نماینده صلیب سرخ جهانی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید