# هولوکاست

قسمت ٣۵: نازی ها، یهودیان را با گماردن در کار های سخت و گرسنگی دادن می کشتند؟

بخش ۵: فرضیه براندازی مبلغان صهیونیسم می گویند که ناز ی ها، یهودیان کارگر را با گماردن در کار های سخت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید