# هولوکاست

قسمت ٣٩: آیا مدرکی پیدا شده که هیتلر در آن دستور براندازی یهودیان را داده باشد؟

بخش ۵: فرضیه براندازی آیا مدرک مستندی یافت شده است که هیتلر در آن دستور براندازی یهودیان را دستور داده باشد؟   خیر، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

قسمت ٣٧: آیا صلیب سرخ جهانی درباره موضوع «هولوکاست» گزارش داد؟

بخش ۵: فرضیه براندازی آیا صلیب سرخ جهانی درباره موضوع «هولوکاست» گزارش داد؟   یک گزارش در بازدید یک نماینده صلیب سرخ جهانی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید