# انکار_هولوکاست

قسمت ۶: آیا برای پژوهشگرانی که هولوکاست را انکار می کنند هیچ مشکلی پیش نمی آید؟

بخش ١: موضوع هولوکاست قسمت ۶: آیا برای پژوهشگرانی که هولوکاست را انکار می کنند هیچ مشکلی پیش نمی آید؟   به راستی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 19 بازدید