قسمت ٣۴: آیا نازی ها، یهودیان را به گونه سیستماتیک می کشتند؟

بخش ۵: فرضیه براندازی

برابر اسناد موجود نازی ها از یهودیان بازداشت شده به نام نیروی کار بهره گیری کردند، زیرا که به نیروی کار آنها نیاز داشتند. آیا با وجود اینکه نازی ها به نیروی کار نیاز داشتند، آنگونه که امروز مبلغان صهیونیست می گویند یهودیان را به گونه سیستماتیک می کشتند؟

 

خیر، نازی ها با نگرش به اینکه به نیروی کار نیاز داشتند، امکان نداشت یهودیان رابکشند، زیرا به نیروی کار آنها برای پیشبرد اهداف جنگی خود نیاز داشتند . درنتیجه یهودیان کارگر برای آنها بهتر از یهودیان مرده بودند.

 

فهرست مطالب وبلاگ تاریخی و تحقیقاتی هولوکاست

/ 0 نظر / 17 بازدید