قسمت ۵۴: نازی ها در برابر ساکنان اردوگاه های تمرکز چه رفتاری داشتند؟

بخش ٧: اردوگاه های تمرکز

نازی ها در برابر بازداشت شدگان و ساکنان اردوگاه های تمرکز چه رفتاری داشتند؟

 

 برابر قوانین، مدیران و کارگزاران اردوگاه ها اجازه نداشتند در برابر ساکنان (بازداشت شدگان ) رفتار خشونت آمیزی داشته باشند یا آنها را مجازات سخت کنند و چنانچه مسئول یک اردوگاه در برابر ساکنان رفتار خشونت آمیزی نشان می داد و یا اقدام ستمگرانه ای در برابر آنها انجام می داد، مورد پیگیرد قانونی دادگاه های آلمان نازی قرار می گرفت . حتی مواردی هست که در ان می بینیم دادگاه های آلمان نازی برای مسئولانی که در برابر ساکنان بدرفتاری کرده اند دستور اعدام صادر و اجرا شده است.

 

فهرست مطالب وبلاگ تاریخی و تحقیقاتی هولوکاست

/ 0 نظر / 22 بازدید