قسمت ۵٣: چه استدلال هایی هست که اردوگاه های تمرکز برای براندازی نبوده اند؟

بخش ٧: اردوگاه های تمرکز

چه استدلال هایی دیگری هست که اردوگاه های تمرکز آلمان نازی اردوگاه های براندازی نبوده اند؟

 

 در این استدلال هایی گوناگونی هست . برای نمونه، وجود اسکناس و سکه های ویژه اردوگاه های تمرکز یا گتو ها برای ساکنان و یا دریافت حقوق بدست آنها در ازای انجام کار، اجرای موسیقی یا تئاتر برای ساکنان اردوگاه ها برای ارتقای روحیه و بهبود روان برای انجام کار و مسائلی از این دست نشان می دهد که این اردوگاه ها اردوگاه های کار اجباری یا اردوگاه های اسکان گذرا بوده اند، زیرا در اردوگاه های براندازی قاعدتا نه باید از موسیقی خبری باشد نه از تئاتر و نه از پول.

 

فهرست مطالب وبلاگ تاریخی و تحقیقاتی هولوکاست

/ 0 نظر / 18 بازدید