قسمت ۴٩: چرا بیشتر مردم حاضر نیستند رقمی کمتر از شش میلیون را بپذیرند؟

بخش ۶: شش میلیون یهودی

چرا بیشتر مردم حاضر نیستند رقمی کمتر از شش میلیون را درباره مرگ و میر یهودیان بپذیرند؟

 

زیرا تمام رسانه ها و مطبوعات با صدایی کر کننده رقم شش میلیون را حقیقت جلوه داده و این مساله را به یک مذهب و موضوع مقدس تبدیل کرده اند که هیچ کس نمی تواند آن را زیر پرسش ببرد . این مساله مایه آن شده است بیشتر کسان به گونه خود به خود و نا خودآگاه و بدون هیچ پژوهش و یا تجزیه و تهلیلی، رقم شش میلیون را بپذیرند.

 

فهرست مطالب وبلاگ تاریخی و تحقیقاتی هولوکاست

/ 0 نظر / 18 بازدید