قسمت ٣۶: آیا گزارشی از صلیب سرخ جهانی درباره موضوع هولوکاست وجود دارد؟

بخش ۵: فرضیه براندازی

آیا گزارشی از صلیب سرخ جهانی درباره موضوع هولوکاست وجود دارد؟

 

بله، برای نمونه نماینده صلیب سرخ در یک مورد در (سپتامبر ١٩۴۴) به بازدید از اردوگاه آشویتس پرداخت و اشاره کرد که بازداشت شدگان مجاز بودند بسته های کمکی را دریافت کند و افزون بر آن شایعه های اتاق های گاز را ناسازگار با واقعیت دانست.

 

فهرست مطالب وبلاگ تاریخی و تحقیقاتی هولوکاست

/ 0 نظر / 18 بازدید