قسمت ۴٨: چرا مبلغان صهیونیسم هنوز حاضر نمی شوند رقمی کمتر از شش میلیون را بپذیرن

بخش ۶: شش میلیون یهودی

با اینکه مشخص شده است روی همرفته بیش از ٣,۵ یا ن هایتا ۴,۵ میلیون یهودی در دسترس هیتلر قرار نداشت، چرا مبلغان صهیونیسم هنوز حاضر نمی شوند رقمی کمتر از شش میلیون را بپذیرند؟

 

زیرا چنانچه بخواهند رقم راستین (سرانجام چند صد هزار تن) را بپذیرند، در آن صورت جنایات بی شمار اتحاد شوروی، بریتانیا یا آمریکا بسیار بد تر و فجیع تر از هولوکاست جلوه می کند . برای نمونه "بمباران درسدن" بدست بریتانیایی ها و آمریکایی ها و یا دست درازی جنسی سربازان شوروی به زنان آلمانی و مجارستانی به تنهایی از هولوکاست فجیع تر هستند.

 

فهرست مطالب وبلاگ تاریخی و تحقیقاتی هولوکاست

/ 0 نظر / 17 بازدید