انکار هولوکاست: عکس شماره ١و٢و٣

این عکس توسط یهودیان در روسیه با این عنوان پخش شد: "مادر و فرزند توسط دسته های جنایتکاران در اودسا در ١٩۰۵ ستمگرانه کشته شدند"

عکس شماره١: این عکس توسط یهودیان در روسیه با این عنوان پخش شد: "مادر و فرزند توسط دسته های جنایتکاران در اودسا در ١٩۰۵ ستمگرانه کشته شدند" دانلود عکس

 

همان تصویر است، با این تفاوت که در آن شرح داده شده است که کشتار توسط آلمان ی ها در جنگ جهانی اول انجام شد

عکس شماره٢: همان تصویر است، با این تفاوت که در آن شرح داده شده است که کشتار توسط آلمان ی ها در جنگ جهانی اول انجام شد دانلود عکس

 

این عکس توسط بریتانیایی ها به عنوان مدرک در مورد قطع شدن دست کودکان بلژیکی توسط آلمانی ها در جنگ جهانی اول بکار گرفته شده بود . بعدا نخست وزیر بریتانیا به انگیزه این دروغ تبلیغاتی از ملت آلمان معذرت خواهی کرد

عکس شماره٣: این عکس توسط بریتانیایی ها به عنوان مدرک در مورد قطع شدن دست کودکان بلژیکی توسط آلمانی ها در جنگ جهانی اول بکار گرفته شده بود . بعدا نخست وزیر بریتانیا به انگیزه این دروغ تبلیغاتی از ملت آلمان معذرت خواهی کرد دانلود عکس

 

 

تبلیغات دروغ یهودیان و متفقین بر علیه آلمانی ها از جنگ جهانی اول وجود داشت . اگر متفقین در جنگ جهانی اول تصاویری جعل کردند و به عنوان حقیقت جلوه دادند، پس در جنگ جهانی دوم نیز آنها می توانستند چنین کاری بکنند

/ 0 نظر / 102 بازدید