قسمت ٣۵: نازی ها، یهودیان را با گماردن در کار های سخت و گرسنگی دادن می کشتند؟

بخش ۵: فرضیه براندازی

مبلغان صهیونیسم می گویند که ناز ی ها، یهودیان کارگر را با گماردن در کار های سخت و گرسنگی دادن آنها ، به شیوه بیرحمانه ای می کشتند. آیا این درست است؟

 

خیر، تا زمانی که برای نازی ها دشواری کمبود غذا ایجاد نشده بود کارگران یهودی نیز خوراک مورد نیاز را دریافت می کردند، ولی در پایان جنگ و با گسترش کمبود غذا و گسترش هرج و مرج در آلمان، برخی یهودیان (و ساکنان غیر یهودی اردوگاه ها و حتی سربازان آلمانی) دچار کمبود غذا شدند . شماری از یهودیان بدین گونه بدون هیچ عمدی و تنها به انگیزه کمبود غذا مردند.

 

فهرست مطالب وبلاگ تاریخی و تحقیقاتی هولوکاست

/ 0 نظر / 18 بازدید