قسمت ۴١: آیا صورت جلسه کنفرانس وانزه از اعتبار لازم برخوردار است؟

بخش ۵: فرضیه براندازی

قسمت ۴١: آیا صورت جلسه کنفرانس وانزه از اعتبار لازم برخوردار است؟

 

خیر، درباره صورت جلسه کنفرانس وانزه مسائل مبهم بسیاری هست. برای نمونه هیچکدام از رهبران مهم آلمان همچون هیتلر، هیملر، گورینگ،گوبلز، بورمان و ...  در این کنفرانس حضور نداشته اند. بنابراین اگرچنین کنفرانسی به راستی رخ داده باشد در آن اعضای مهم حکومت نازی شرکت نکرده اند و برای تصمیم گیری درباره نسل کشی یهودیان، این واقعا شگفت انگیز است که رهبران مهم نازی شرکت نکرده اند. مساله زمانی جالب تر می شود که رهبران نازی در دادگاه نورنبرگ اظهار کردند که هیچ اطلاعی در این زمینه ندارند و باز هم نغز تر اینکه چگونه امکان دارد که رهبران نازی از این مساله بی اطلاع باشند و شماری از اعضای رده پایین تر چنین تصمیم گیری مهمی انجام دهند؟ افزون بر آن، صورت جلسه کنفرانس وانزه دارای ابهامات بسیار دیگری نیز می باشد. برای نمونه این سند هیج امضایی ندارد، هیچ تاریخی ندارد و روشن نیست که در کدام اداره ارائه شده است . بدون دودلی می توان این سند را یکسند دروغین نامید.

 

فهرست مطالب وبلاگ تاریخی و تحقیقاتی هولوکاست

/ 0 نظر / 22 بازدید