قسمت ۵۵: مرگ بسیاری از ساکنان اردوگاه های تمرکز به دلیل کدام بیماری بود

بخش ٧: اردوگاه های تمرکز

مرگ بسیاری از ساکنان اردوگاه های تمرکز آلمان نازی به دلیل کدام بیماری بود؟

 

 به دلیل بیماری تیفوس که یک بیماری واگیردار بود و با شتاب دیگران را نیز به این بیماری دچار می کرد.

 

فهرست مطالب وبلاگ تاریخی و تحقیقاتی هولوکاست

/ 0 نظر / 21 بازدید