قسمت ٣۰: آیا یهودیان در آلمان بازداشت شده و به اردوگاه های تمرکز فرستاده میشدند؟

بخش ۴: توقیف یهودیان

آیا تمام یهودیان در آلمان بازداشت شده و به اردوگاه های تمرکز فرستاده می شدند؟

 

خیر، بسیاری یهودیان به سادگی بازداشت نشدند و آزادانه در گستره رایش سوم زندگی کردند. همچنین بسیاری یهودیان، همچون بسیاری از قهرمانان جنگی یهودی، گواهینامه خون آلمانی دریافت کردند. افزون بر آن بسیاری یهودیانی که همسر آلمانی داشتند با کوشش همسرانشان از بازداشت رهایی یافتند.

 

فهرست مطالب تارنگار پژوهشی و تحقیقاتی هولوکاست

/ 0 نظر / 16 بازدید