قسمت ٣٣: چه کاری در اردوگاه های تمرکز آلمانی انجام شد؟

بخش ۵: فرضیه براندازی

چه کاری در اردوگاه های تمرکز آلمانی انجام شد تا فرضیه براندازی باورکردنی به نظر بیاید؟

 

پس از جنگ اردوگاه های تمرکز رایش سوم هم در آلمان غربی و هم در لهستان بازسازی شدند و به بازدید کنندگان چنین القا شد که بازداشت شدگان در اتاقهای ویژه ای که به گونه اتاق های دوش تغییر چهره داده بودند با گاز های کشنده کشتار شدند.

 

فهرست مطالب تارنگار پژوهشی و تحقیقاتی هولوکاست

/ 0 نظر / 17 بازدید