قسمت ٣٧: آیا صلیب سرخ جهانی درباره موضوع «هولوکاست» گزارش داد؟

بخش ۵: فرضیه براندازی

آیا صلیب سرخ جهانی درباره موضوع «هولوکاست» گزارش داد؟

 

یک گزارش در بازدید یک نماینده صلیب سرخ جهانی به آشویتس در (سپتامبر ١٩۴۴)، اشاره کرد که بازداشت شدگان مجاز به دریافت کردن بسته ها بودند و شایعه های اتاق های گاز نمی توانستند سازگار باشند.

 

فهرست مطالب وبلاگ تاریخی و تحقیقاتی هولوکاست

/ 0 نظر / 17 بازدید