قسمت ٣: به زندان انداختن و یا جریمه کردن انکار کنندگان هولوکاست

بخش ١: موضوع هولوکاست

قسمت ٣: آیا به زندان انداختن و یا جریمه کردن انکار کنندگان هولوکاست در کشور های غربی، با حق آزادی گفتار در تضاد نیست؟

 

بله، کاملا در تضاد است.

زیرا به ویژه در کشور های غربی که پژوهشگران اجازه دارند درباره هر مساله تاریخی به پژوهش و بررسی بپردازند و حتی در برخی موارد آزادانه ادیان را زیر پرسش می برند، به زندان انداختن (پژوهشگران منکر هولوکاست ) نه تنها با ( حق آزادی گفتار ) در تضاد است،بلکه حتی بسیار شگفت است،زیرا درکشور هایی که پرداختن و بررسی و بازگویی دیدگاه درباره هر رویداد تاریخی آزاد میباشد، بررسی و بازگویی دیدگاه درباره هولوکاست و انکار کردن این موضوع بازداشته است!

فهرست مطالب تارنگار پژوهشی و تحقیقاتی هولوکاست


کلیه حقوق مادی و معنوی از آن "تارنگار پژوهشی و تحقیقاتی هولوکاست" می‌باشد.
بازنشر مطالب با ذکر منبع مایه امتنان است.

/ 0 نظر / 15 بازدید