قسمت ۶۰: آیا یهودیان نمی توانستند در ارتش آلمان خدمت کنند؟

بخش ٩: یهودیان در ارتش آلمان نازی

آیا یهودیان نمی توانستند در ارتش آلمان خدمت کنند؟

 

 یهودیان برای خدمت در ارتش آلمان محدودیت هایی داشتند، ولی بسیاری از آنها توانستند در ارتش آلمان خدمت کنند . بریان مارک ریگ پژوهشگر معتبر، اشاره کرده است که به طور قطعی دست کم 150,000 سرباز که خون یهودی نیز در رگ هایشان جریان داشت در ارتش آلمان نازی خدمت کردند که بیشتر ربع یهودی بودند، ولی به طور مسلم در میان آنها دست کم 60,000 نیمه یهودی و 6,019 یهودی ناب نیز وجود داشتند.

 

فهرست مطالب وبلاگ تاریخی و تحقیقاتی هولوکاست

/ 0 نظر / 20 بازدید