قسمت ۴۵: آیا پژوهشگران منکر هولوکاست ادعا می کنند که یهودیان کشته نشده؟

بخش ۶: شش میلیون یهودی

آیا پژوهشگران منکر هولوکاست - تجدید نظر طلبان ادعا می کنندکه یهودیان در درازای جنگ جهانی دوم هیچ رنجی نکشیدند و هیچ یهودی بدست آلمان و متحدانش کشته نشده؟

 

خیر، یهودیان می پذیرند که بسیاری از یهودیان در درازای جنگ جهانی دوم رنج کشیدند و یا کشته شدند. ولی منکران هولوکاست (تجدید نظر طلبان) باور دارندکه یهودیان بازداشت شده به انگیزه مسائل گوناگون همچون کمبود غذا و یا بیماری کشته شدند که برای بسیاری اسیران جنگی در درازای جنگ های گوناگون یک سرنوشت همگانی بود.  تجدید نظر طلبان این ادعا را که یهودیان به انگیزه هویت نژادی شان بدست نازی ها کشته شدند را نمی پذیرند.

 

فهرست مطالب وبلاگ تاریخی و تحقیقاتی هولوکاست

/ 0 نظر / 14 بازدید