قسمت ٢٩: آیا یهودیان از سال ١٩٣٣ در اردوگاه های تمرکز گردآوری شدند؟

بخش ۴: توقیف یهودیان

آیا یهودیان از همان سال ١٩٣٣ که هیتلر به قدرت رسید بازداشت شده و در اردوگاه های تمرکز گردآوری شدند؟

 

خیر، تا پیش از آغاز جنگ جهانی دوم در سال ١٩٣٩ ، یهودیان بسیار اندکی توقیف شده بودند. بازداشت شدن آنها به انگیزه یهودی بودنشان نبود، بلکه آن افراد کمونیست های خرابکاری بودند که به دلایل سیاسی بازداشت شده و از کمونیستهای بازداشت شده آلمان بسیار کمتر بودند . بازداشت یهودیان کم وبیش پس از تهاجم ارتش آلمان به شوروی در ژوئن ١٩۴١ گسترش یافت و البته با کندی پیش میرفت.

 

فهرست مطالب تارنگار پژوهشی و تحقیقاتی هولوکاست

/ 0 نظر / 19 بازدید