قسمت ۵٨: هولوکاست یک حقیقت مسلم و « سنجش ناپذیر » با جنایات دیگر است؟

برای نمونه:

  1. ایجاد قحطی عمدی در اوکراین بدست استالین (رهبر اتحاد شوروی ) در سالهای ١٩٣٢ و ١٩٣٣ که به کشتار عمدی هفت میلیون اوکراینی بیگناه انجامید.
  2. اخراج ساکنان غیر نظامی آلمان از سرزمین ه ای خود پس از جنگ جهانی دوم بدست متفقین که به مرگ میلیون ها تن از غیرنظامیان بی گناه آلمانی انجامید.
  3. عملیات تنبیه که طی آن صد ها هزار سربازان روسی ضد کمونیست که برای مبارزه با کمونیسم در ارتش آلمان نازی خدمت کرده بودند و برای آزادسازی روسیه جنگیده بودند و در پایان جنگ جهانی دوم اسیر بریتانیایی ها شده بودند، بدست بریتانیایی ها به ماموران جنایتکار استالین تحویل داده شدند و بیشتر در اردوگاه های مرگ اتحاد شوروی کشته شدند.
  4. بمباران شهر آلمانی درسدن بدست نیروی هوایی بریتانیا و نیروی هوایی ایالات متحده که طی آن سیصد هزار شهروند بی گناه آلمانی کشته شدند.
  5. تجاوز سربازان ارتش شوروی (با پشتیبانی و تحریک حکومت اتحاد شوروی ) به میلیون ها زن آلمانی در سال های ١٩۴۴ و ١٩۴۵ و چند سال نخستین چیرگی شوروی بر آلمان شرقی.

 

فهرست مطالب وبلاگ تاریخی و تحقیقاتی هولوکاست

/ 0 نظر / 20 بازدید