قسمت ٢۶: یهودیان برای اینکه شناسایی شوند ناچار بودند از چه نشانی بهره گیری کنند؟

بخش ٣: یهودیان در رایش سوم

قسمت ٢۶: در گستره رایش سوم، یهودیان برای اینکه مورد شناسایی قرار بگیرند ناچار بودند از چه نشانی بهره گیری کنند؟

 

یهودیان ناچار بودند یک ستاره داوود زرد رنگ بپوشند تا مورد شناسایی ماموران آلمانی قرار بگیرند.

فهرست مطالب تارنگار پژوهشی و تحقیقاتی هولوکاست

/ 0 نظر / 15 بازدید