قسمت ۵٧: کوره های موجود در اردوگاه های تمرکز برای چه مساله ای استفاده میشد؟

بخش ٧: اردوگاه های تمرکز

کوره های موجود در اردوگاه های تمرکز برای چه مساله ای استفاده میشد؟

 

 با نگرش به مرگ و میر برآمده از بیماری تیفوس و با نگرش به واگیردار بودن این بیماری، آلمانی ها ناچار بودند اجساد قربانیان تیفوس را در کوره های مرده سوزی بنهند تا دیگر کسان دچار این بیماری نشوند . مرده سوزانی برای قربانیان بمباران درسدن نیز انجام گردید.

 

فهرست مطالب وبلاگ تاریخی و تحقیقاتی هولوکاست

/ 0 نظر / 16 بازدید