قسمت ٢٧: آیا یهودیان از همان سال ١٩٣٣ ناچار به بهره گیری از ستاره داوود بودند؟

بخش ٣: یهودیان در رایش سوم

قسمت ٢٧: آیا یهودیان از همان سال ١٩٣٣ که هیتلر به قدرت رسید ناچار به بهره گیری از ستاره داوود بودند؟

 

خیر، تنها پس از حمله ارتش آلمان به همبستگی شوروی در ( ژوئن ١٩۴١ ) ، از آنجایی که حکومت همبستگی شوروی به نام یک حکومت یهودی مطرح بود، یهودیان به عنوان دشمنان نهفته شناخته شده و از ( ١۵ سپتامبر ١٩۴١ ) یهودیان در سراسر گستره رایش ناچار بودند ستاره داوود بپوشند . پیش از آن تنها در بخشی از لهستان از اواخر ( سال ١٩٣٩ ) یهودیان ناچار به انجام چنین کاری بودند.

 

فهرست مطالب تارنگار پژوهشی و تحقیقاتی هولوکاست

/ 0 نظر / 18 بازدید