قسمت ۴٣: شاهدان جنایات نازی ها تا چه حد می توانند معتبر باشند؟

بخش ۵: فرضیه براندازی

برای اثبات جنایات نازی ها از شاهدان عینی نیز بهره گیری شده است. این شاهدان عینی تا چه حد می توانند معتبر باشند؟

 

پاسخ ساده است، فراهم کردن شاهدان عینی برای یک دولت به هیچگونه سخت نیست. به ویژه اینکه در این باره نیز اثبات شده است که شاهدان عینی که برای اثبات جنایات نازی ها به کار گرفته شدند به راستی گواه عینی نبوده اند. برخی از آنها مورد تهدید افسران متفقین قرار گرفته بودند و ناچار بودند سخنان دروغی درباره جنایات نازی ها بگویند، برخی برای پاداش و برخی نیز به راستی ماموران خود متفقین بودند که خود را گواه عینی معرفی کردند.

 

فهرست مطالب وبلاگ تاریخی و تحقیقاتی هولوکاست

/ 0 نظر / 20 بازدید