کانون پژوهش و تحقیقات بیداری

اطلاعات درباره هولوکاست و یهود به زبان فارسی

زیارتگاه استر و مردخای توسط جوانان مسلمان همدانی تخریب خواهد شد

فارس نیوز: دانشجویان معترض همدانی خواستار شدند:عنوان زیارتگاه را از مقبره استر و مردخای قاتل بردارید ما افتخار میکنیم که ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 85 بازدید

آریایی گرایی یکی از ایدئولوژی های خطرناک / نژاد آریایی ساخته یهودیان است

ایدئولوژی آریایی‌گرایی را نخستین‌بار فریدریش ماکس مولر تدوین کرد؛ وی در ۱٨۶۱ با قاطعیت حکم کرد که هزاران سال قبل ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 114 بازدید
تیر 91
1 پست
مرداد 90
2 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
3 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
10 پست
خرداد 89
2 پست
آبان 88
16 پست
مهر 88
19 پست
شهریور 88
14 پست
مرداد 88
15 پست
هولوکاست
34 پست
استر
1 پست
تخریب
1 پست
مردخای
1 پست
یهودیان
16 پست
حزب_نازی
1 پست
مهدویت
1 پست
دجال
1 پست
خر_دجال
1 پست
پوریم
1 پست
فلسطین
2 پست
آگوستوس
1 پست
کمونیسم
2 پست
صدوق
1 پست
یهودیت
1 پست
فرقه
1 پست
عکس_جعلی
1 پست
جنگ
1 پست
عراق
1 پست
صدام
1 پست
یهود
1 پست
یهودی
6 پست
کلیمیان
1 پست
اسرائیل
2 پست
کلیمی
1 پست
متفقین
4 پست
اودسا
1 پست
آیشمن
1 پست
هیتلر
6 پست
آریایی
2 پست
بریتانیا
1 پست
قتل_عام
2 پست
استالین
1 پست
اعدام
1 پست
گتو_ها
1 پست
نسل_کشی
1 پست
مسیحی
1 پست
مقدس
1 پست
رایش_سوم
20 پست
گوبلز
1 پست
هیملر
1 پست
آشویتس
1 پست
صلیب_سرخ
1 پست
نازی_ها
2 پست
کمونیست
1 پست
اس_اس
1 پست
شب_بلور
1 پست
نورنبرگ
1 پست
صهیونیست
3 پست
نازیسم
1 پست
اروپا
1 پست
آلمان
1 پست
درسدن
1 پست