کانون پژوهش و تحقیقات بیداری
اطلاعات درباره هولوکاست و یهود به زبان فارسی


آریایی گرایی یکی از ایدئولوژی های خطرناک / نژاد آریایی ساخته یهودیان است

ایدئولوژی آریایی‌گرایی را نخستین‌بار فریدریش ماکس مولر تدوین کرد؛ وی در ۱٨۶۱ با قاطعیت حکم کرد که هزاران سال قبل اجداد هندی‌ها، فارس‌ها، رومن‌ها، اسلاوها، سلت‌ها و جرمن‌ها در یک منطقه از آسیای مرکزی زندگی می‌کرده‌اند. بعداً اجداد هندی‌ها و فارس‌ها بسوی جنوب و اجداد اقوام امروز اروپا بسوی غرب کوچیدند و گویا این نژاد آریایی تمدن ساز بوده است(!) و... به این ترتیب مفهومی به نام “قوم آریایی” درست شد

 


ایدئولوژی آریایی‌گرایی را نخستین‌بار فریدریش ماکس مولر تدوین کرد؛ وی در ۱٨۶۱ با قاطعیت حکم کرد که هزاران سال قبل اجداد هندی‌ها، فارس‌ها، رومن‌ها، اسلاوها، سلت‌ها و جرمن‌ها در یک منطقه از آسیای مرکزی زندگی می‌کرده‌اند. بعداً اجداد هندی‌ها و فارس‌ها بسوی جنوب و اجداد اقوام امروز اروپا بسوی غرب کوچیدند و گویا این نژاد آریایی تمدن ساز بوده است(!) و... به این ترتیب مفهومی به نام “قوم آریایی” درست شد؛ حال آنکه اسناد تاریخی وجود چنین جمعیتی را در جهان و ایران باستان انکار میکند و به ویژه اینکه هیچ رد و اثری از وجود چنین نژادی در ایران باستان نیست.
هدف از طرح ایدئولوژی آریایی گرایی، القاء دروغین قوم برتر و برگزیده بود که به تبع آن، ملیت هایی را که در آن زمان همگی یک ملت واحد اسلامی بودند تجزیه میکرد و در نتیجه سرزمینهای اسلامی تجزیه میشد و راه برای نفوذ غرب در منطقه هموارتر می گشت.
روح این ایدئولوژی، همان اسطوره برگزیدگی و رسالت تاریخی قوم یهود است ولی به جای یهود، آریایی جایگزین شد. ...
این نظریات در هم و بر هم و متناقض نخستین بار از سوی یک لغت شناس و واژه شناس (ماکس مولر) مطرح گشت که هیچگونه سند تاریخی و علمی پشتیبان نظریه اش نبود. حال آنکه خود ماکس مولر بعدها نظریه ی خودش را تکذیب کرد و گفت که ریشه های مشترک این زبان، دلیلی بر نژاد واحد سخن گویان آن نیست.
(کتاب زرسالاران یهودی و پارسی تألیف عبدالله شهبازی)

 

 

 

  • ماموریتی که منجر به تاسیس حزب کمونیست در ایران شد

 کیانوری (آخرین رهبر حزب توده) و «تقی ارانی» (یکی از بیانگذاران حزب کمونیست در ایران) قبل از جنگ جهانی دوم در آلمان دانشجو بودند و هر دو طرفدار «حزب نازی» . با دستور سازمان امنیت آلمان «تقی ارانی» و دوستانش در برلین نشریه ای بنام «ایرانشهر» منتشر میکردند و اولین بار «نژاد آریایی» در آن نشریه بکار می رود. و جالب است که پس از سقوط برلین اسناد سازمان امنیت آلمان به دست روس ها می افتد و «تقی ارانی» و «کیانوری» که قرار بود، ایرانیان را آریا سازی نمایند اینبار با ماموریت جدید وارد ایران میشوند و «حزب کمونیست» ساخته و پرداخته روس ها را در ایران تاسیس و تبلیغ میکنند.
(ارواند آبراهامیان - کتاب ایران بین دو انقلاب؛ از مشروطه تا انقلاب اسلامی - ص 143) (+) (+)

 

 

 

  • نظر دکتر رضا غیاث آبادی درباره آریایی

دکتر رضا مرادی غیاث آبادی پژوهشگر مسائل فرهنگی ایران باستان در مصاحبه با رادیو فرانسه: "بنوبه خودم، اگر کسی از من بپرسد که این "آریائی" آیا تعریفش چیست، چه ویژگی دارد، ظاهرش به چه شکل، و از چه فرهنگی برخوردار است، پاسخی ندارم..." (+ +)


نوشته شده توسط در ۱۳۸٩/۸/۱٦ ساعت ٢:٢٠ ‎ب.ظ
مبارزه .