کانون پژوهش و تحقیقات بیداری
اطلاعات درباره هولوکاست و یهود به زبان فارسی


انکار هولوکاست: عکس شماره ٢۴و٢۵

ضمیمه. عکس: انکار هولوکاست

انکار هولوکاست: عکس شماره ٢۴و٢۵


عکس شماره ٢۴ جعل شده ی عکس شماره ٢۵ می باشد. در عکس ٢۵ تعدادی افرادی لاغر دیده می شود .لازم به ذکر است که این لاغری به دلیل گسترش بیماری تیفوس بود که حتی جان خود آلمانی را هم میگرفت. نکته جالب عکس شماره ٢۴ یعنی عکس جعلی، اضافه نمودن توده اجساد به عکس است.

 

در اینجا باز هم این پرسش مطرح می شود که: اگر هولوکاست «یک حقیقت مسلم تاریخی» است، پس چرا برای اثبات آن از عکس های جعلی و قلابی استفاده می شود؟


نوشته شده توسط در ۱۳۸٩/٤/۱٦ ساعت ٧:٢٥ ‎ب.ظ
مبارزه .