کانون پژوهش و تحقیقات بیداری
اطلاعات درباره هولوکاست و یهود به زبان فارسی


انکار هولوکاست: عکس شماره ٢٣

ضمیمه. عکس: انکار هولوکاست

انکار هولوکاست: عکس شماره ٢٣


یکی از رسوا ترین عکس های هولوکاست است. درباره آن دو نفر که ازدرخت آویزان شده اند، هیچ طنابی دور دستان آنها دیده نمی شود! و مشخص نیست چگونه از درخت آویزان هستند، و به علاوه، ساختمان بدن این دو نفرکاملا غیر طبیعی است که جعلی بودن این عکس را اثبات می کند.

عکس شماره ٢٣: یکی از رسوا ترین عکس های هولوکاست است. درباره آن دو نفر که از درخت آویزان شده اند، هیچ طنابی دور دستان آنها دیده نمی شود! و مشخص نیست چگونه از درخت آویزان هستند، و به علاوه، ساختمان بدن این دو نفرکاملا غیر طبیعی است که جعلی بودن این عکس را اثبات می کند.


نوشته شده توسط در ۱۳۸٩/٤/۱٦ ساعت ٧:٠٥ ‎ب.ظ
مبارزه .