کانون پژوهش و تحقیقات بیداری
اطلاعات درباره هولوکاست و یهود به زبان فارسی


انکار هولوکاست: عکس شماره ١٨

ضمیمه. عکس: انکار هولوکاست

انکار هولوکاست: عکس شماره ١٨


معمولا به عنوان یک مدرک جنایات نازی ها در اروپای شرقی ارائه می شود، اما در واقع، اینها افراد NKVD (پلیس مخفی سیاسی شوروی) هستند که غیر نظامیان را به قتل میرسانند.

عکس شماره١٨: معمولا به عنوان یک مدرک جنایات نازی ها در اروپای شرقی ارائه می شود، اما در واقع، اینها افراد NKVD (پلیس مخفی سیاسی شوروی) هستند که غیر نظامیان را به قتل میرسانند.

دریافت تصویر

 

اگر هولوکاست یک «حقیقت مسلم تاریخی» است، پس چرا برای اثبات آن از عکس های جعلی استفاده می شود؟


نوشته شده توسط در ۱۳۸٩/٢/۸ ساعت ٥:۳٧ ‎ق.ظ
مبارزه .