کانون پژوهش و تحقیقات بیداری
اطلاعات درباره هولوکاست و یهود به زبان فارسی


انکار هولوکاست: عکس شماره ١۶و١٧

ضمیمه. عکس: انکار هولوکاست

انکار هولوکاست: عکس شماره ١۶و١٧

 


این عکس به عنوان یک مدرک برای جنایات نازی ها به کار می رود. در واقع، دو مرد مسلح یونیفورم های شوروی پوشیده اند و دیگران به افراد NKVD (پلیس مخفی سیاسی شوروی) شباهت دارند.

عکس١۶: این عکس به عنوان یک مدرک برای جنایات نازی ها به کار می رود. در واقع، دو مرد مسلح یونیفورم های شوروی پوشیده اند و دیگران به افراد NKVD (پلیس مخفی سیاسی شوروی) شباهت دارند.

موزه ید و شم این عکس را یک مدرک جنایات نازی ها می نامد، در حقیقت، این ها سربازان شوروی، در یونیفورم شوروی می باشند.

عکس١٧: موزه ید و شم این عکس را یک مدرک جنایات نازی ها می نامد، در حقیقت، این ها سربازان شوروی، در یونیفورم شوروی می باشند.


نوشته شده توسط در ۱۳۸٩/٢/۸ ساعت ٥:٠۱ ‎ق.ظ
مبارزه .