کانون پژوهش و تحقیقات بیداری
اطلاعات درباره هولوکاست و یهود به زبان فارسی


قسمت ۴۴: آیا شش میلیون یهودی در دسترس هیتلر بودند که هیتلر بخواهد آنها را بکشد؟

بخش ۶: شش میلیون یهودی

آیا شش میلیون یهودی در دسترس هیتلر بودند که هیتلر بخواهد آنها را بکشد؟

 

خیر، در درازای تاریخ رایش سوم یهودیانی که در دسترس هیتلر بودند هرگز از ٣,۵ تا ۴,۵ میلیون تن فراتر نرفتند. بنابراین هیتلر هرگز شش میلیون یهودی دراختیار نداشت. برآیند اینکه هرگز یهودیانی کشته شده در گستره رایش سوم، شش میلیون تن نبودند.

 

فهرست مطالب وبلاگ تاریخی و تحقیقاتی هولوکاست


نوشته شده توسط در ۱۳۸۸/٧/٢٢ ساعت ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ
مبارزه .