کانون پژوهش و تحقیقات بیداری
اطلاعات درباره هولوکاست و یهود به زبان فارسی


قسمت ۴٢: اعترافات افسران نازی به کشتار سیستماتیک یهودیان تا چه حد اعتبار دارد

بخش ۵: فرضیه براندازی

در شماری از محاکمات جنایات جنگی و پس از آن افسران نازی به قتل عام سیستماتیک یهودیان اعتراف کرده اند. این اعترافات تا چه حد اعتبار دارد؟

 

می توان گفت هیچ اعتباری ندارد. حتی یک کودک هم می داند که اعتراف گرفتن از یک اسیر یا زندانی خیلی دشوار نیست. چه کسی می تواند باور کند که متفقین زندانیان خود را شکنجه نکرده باشند، متفقینی که بدترین جنایات تاریخ را در جنگ جهانی دوم و پس از آن انجام دادند، بی گمان می توانستند زندانیان خود را شکنجه کنند. حتی امروز هم شکنجهی زندانیان بدست نظامیان آمریکایی رسوایی دیگری در تاریخ لبریز از ریاکاری آمریکا افزوده است. شکنجه کردن افسران آلمانی برای اعتراف گرفتن از آنها نیز کاملا اثبات شده است و مطالب مستند و معتبری در این زمینه ارائه شده است.

 

فهرست مطالب وبلاگ تاریخی و تحقیقاتی هولوکاست


نوشته شده توسط در ۱۳۸۸/٧/٢۱ ساعت ۱۱:٥٧ ‎ب.ظ
مبارزه .