کانون پژوهش و تحقیقات بیداری
اطلاعات درباره هولوکاست و یهود به زبان فارسی


قسمت ١٠: یهودیان در همبستگی شوروی و اروپا پس از جنگ جهانی تا چه حد نفوذ داشتند؟

بخش ٣: یهودیان در رایش سوم

قسمت ١٠: یهودیان در همبستگی شوروی و اروپا پس از جنگ جهانی نخست تا چه حد نفوذ داشتند؟

 

نفوذ یهودیان در همبستگی شوروی قطعی بود. ( حکومت کمونیستی در روسیه با پشتیبانی و سرمایه "یهودیان آمریکایی" روی کار آمد ) و دستگاه رهبری آن و کمیسر های سیاسی آن را نیز بیشتر "یهودیان" پایه ریزی میکردند.

یهودیانی که در آمریکا از نظام سرمایه داری پشتیبانی می کردند، به یهودیانی که رهبری کمونیسم را در روسیه بر دوش داشتند کمک می نمودند و بدین گونه یک وابستگی و همبستگی میان یهودیان پشتیبان کمونیسم و یهودیان حاکم بر نظام سرمایه داری امریکا به وجود آمد و اگر امروز کمونیسم و سرمایه داری تنها اندیشه های کارساز حکومتی محسوب می شو ند، به این انگیزه است که یهودیان خواسته اند این اندیشه ها اینگونه بر جای بمانند، ( زیرا این اندیشه ها ریشه یهودی دارند، ) و در مقابل، ( اندیشه هایی همچون "نازیسم" که ریشه یهودی ندارند و با جاه طلبی یهودیان رویارویی می کنند، ) طی تبلیغات یهودیان اندیشه هایی اهریمنی نامیده می شوند.


برای اینکه نفوذ یهودیان بر روسیه کمونیستی مشخص شود: (به گفته رودولف چرنین ) اشاره می کنیم :

  • از ١٠ نفری که در روسیه ١٩١٧ به ریاست لنین [یهودی] تصمیم به برپایی انقلاب گرفتند، ۶ تن یهودی بودند. 
  • ١٩١٩ در حکومت کمونیستی ۵۵۶ مسئول - میان سال های ١٩١٨ وجود داشت که ۴۵٧ تن آنها یهودی بودند.
  • در آن زمان ( کمیته مرکزی حزب کمونیست ) دارای ١٢ عضو بود که ٩ تن آنان یهودی بودند.
  • در ( شورای کمیسر های ملی، )  ١٧ تن یهودی و تنها ۵ تن غیر یهودی بودند.

 

 

بنابر این انقلاب بلشویکی (کمونیستی) در روسیه تحت رهبری یهودیان در روسیه و با پشتیبانی ( سرمایه داران یهودی آمریکایی ) روی کار آمد.

همچنین در کشور های دیگر اروپایی که در جنگ جهانی نخست شکست خورده بودند، با پایین آمدن ارزش پول این کشور ها، یهودیان با قدرت مالی جهانی خود نفوذ قابل توجهی در این کشور ها بدست می آوردند. افزون بر آن جنبش های کمونیستی در کشور های اروپایی پس از جنگ جهانی نخست بیشتر تحت رهبری یهودیان قرار داشتند.

برای نمونه تنها در یک استان آلمانی، استان باواریا، جنبش کمونیستی به رهبری "آیزنر" ٧٠٠ انسان بی گناه را به کشتن داد. در دیگر ایالات آلمانی نیز جنبش های یهودی همچون ( جنبش آیزنر ) قربانیان بسیاری گرفتند.

فهرست مطالب تارنگار پژوهشی و تحقیقاتی هولوکاست


کلیه حقوق مادی و معنوی از آن "تارنگار پژوهشی و تحقیقاتی هولوکاست" می‌باشد.
بازنشر مطالب با ذکر منبع مایه امتنان است.


نوشته شده توسط در ۱۳۸۸/٥/٢٤ ساعت ۱۱:۱۳ ‎ب.ظ
مبارزه .