کانون پژوهش و تحقیقات بیداری
اطلاعات درباره هولوکاست و یهود به زبان فارسی


فرقه های دین یهودیت: فرقه هرویان در دین یهودیت

فرقه های دین یهودیت

فرقه های دین یهودیت: فرقه هرویان در دین یهودیت

 این فرقه بیشتر رنگ سیاسى داشت که در فلسطین پیدا شدند.


ادامه مطلب . . .

نوشته شده توسط در ۱۳۸٩/٥/۸ ساعت ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ

فرقه های دین یهودیت: فرقه اینسیان در دین یهودیت

فرقه های دین یهودیت

فرقه های دین یهودیت: فرقه اینسیان در دین یهودیت

فرقه یهودى با گرایش عرفانى که فرآورده دوران تهیدستی و فلاکت و اسارت یهود است.


ادامه مطلب . . .

نوشته شده توسط در ۱۳۸٩/٥/۸ ساعت ۱۱:۱٧ ‎ب.ظ

فرقه های دین یهودیت: فرقه صدوقیان در دین یهودیت

فرقه های دین یهودیت

فرقه های دین یهودیت: فرقه صدوقیان در دین یهودیت

 منسوب به یکى از روحانیون یهود به نام صدوق.


ادامه مطلب . . .

نوشته شده توسط در ۱۳۸٩/٥/۸ ساعت ۱۱:٠٦ ‎ب.ظ
مبارزه .