کانون پژوهش و تحقیقات بیداری
اطلاعات درباره هولوکاست و یهود به زبان فارسی


صفات یهود در چند واژه

گوستاولوبون فرانسوى مى‏گوید: اگر ما بخواهیم صفات یهود را در چند واژه خلاصه کنیم، باید بگوییم: یهود مانند انسانهایى هستند که تازه از جنگل وارد شهر شده‏اند و همیشه از صفات انسانى بى‏بهره بودند، چرا که همچون پست‏ترین مردم روى زمین زندگى مى‏کنند.

بنى اسرائیل همیشه مردمى وحشى، خونریز و بى‏غیرت بوده، حتى در زمانى که خود آنها بر کشورهاى خود حکومت مى‏کردند، باز هم از سفاکى خود دست بر نداشته‏اند، بى‏پروا وارد جنگ شده و چون از پاى در مى‏آمدند، به یک مشت خیالات غیر انسانى و بى‏اساس پناه مى‏بردند. خلاصه آنکه هیچ فرقى میان یهود و حیوانات نمى‏توان گذاشت.


نوشته شده توسط در ۱۳۸٩/٢/۸ ساعت ٦:٠٠ ‎ق.ظ

انکار هولوکاست: عکس شماره ١٨

ضمیمه. عکس: انکار هولوکاست

انکار هولوکاست: عکس شماره ١٨


ادامه مطلب . . .

نوشته شده توسط در ۱۳۸٩/٢/۸ ساعت ٥:۳٧ ‎ق.ظ

انکار هولوکاست: عکس شماره ١۶و١٧

ضمیمه. عکس: انکار هولوکاست

انکار هولوکاست: عکس شماره ١۶و١٧

 


ادامه مطلب . . .

نوشته شده توسط در ۱۳۸٩/٢/۸ ساعت ٥:٠۱ ‎ق.ظ

انکار هولوکاست: عکس شماره ١٢و١٣و١۴

ضمیمه. عکس: انکار هولوکاست

انکار هولوکاست: عکس شماره ١٢و١٣و١۴

 


ادامه مطلب . . .

نوشته شده توسط در ۱۳۸٩/٢/٧ ساعت ٧:۳٠ ‎ب.ظ

انکار هولوکاست: عکس شماره ١۰و١١

ضمیمه. عکس: انکار هولوکاست

انکار هولوکاست: عکس شماره ١۰و١١

 


ادامه مطلب . . .

نوشته شده توسط در ۱۳۸٩/٢/٧ ساعت ٧:٥٢ ‎ق.ظ

انکار هولوکاست: عکس شماره ٨و٩

ضمیمه. عکس: انکار هولوکاست

انکار هولوکاست: عکس شماره ٨و٩

 


ادامه مطلب . . .

نوشته شده توسط در ۱۳۸٩/٢/٧ ساعت ٧:٢٥ ‎ق.ظ

انکار هولوکاست: عکس شماره ۴و۵و۶و٧

ضمیمه. عکس: انکار هولوکاست

انکار هولوکاست: عکس شماره ۴و۵و۶و٧

 


ادامه مطلب . . .

نوشته شده توسط در ۱۳۸٩/٢/٧ ساعت ٦:۳٥ ‎ق.ظ

انکار هولوکاست: عکس شماره ١و٢و٣

ضمیمه. عکس: انکار هولوکاست

انکار هولوکاست: عکس شماره ١و٢و٣


ادامه مطلب . . .

نوشته شده توسط در ۱۳۸٩/٢/٥ ساعت ۱٠:۱٩ ‎ب.ظ
مبارزه .