کانون پژوهش و تحقیقات بیداری
اطلاعات درباره هولوکاست و یهود به زبان فارسی


قسمت ١۴: آیا تبعیض در برابر یهودیان در آلمان نازی با انگیزه مسائل نژادی بود؟

بخش ٣: یهودیان در رایش سوم

قسمت ١۴: آیا تبعیض در برابر یهودیان در آلمان نازی با انگیزه مسائل نژادی بود؟

 

خیر  یهودیانی که در آلمان نازی مذهب خود را تغییر می دادند دیگر یهودی به
حساب نمی آمدند و امتیازاتی دریافت می کردند. ( این مساله اثبات می کند که
بدرفتاری در برابر یهودیان به انگیزه مسائل نژادی نبوده است ).

 

فهرست مطالب تارنگار پژوهشی و تحقیقاتی هولوکاست


کلیه حقوق مادی و معنوی از آن "تارنگار پژوهشی و تحقیقاتی هولوکاست" می‌باشد.
بازنشر مطالب با ذکر منبع مایه امتنان است.


نوشته شده توسط در ۱۳۸۸/٦/۱ ساعت ۱٢:٥٥ ‎ق.ظ

قسمت ١٣: مساله یهود در اندیشه نازیسم چقدر مهم بود؟

بخش ٣: یهودیان در رایش سوم

قسمت ١٣: مساله یهود در اندیشه نازیسم چقدر مهم بود؟

 

یهود ستیزی در اندیشه نازیسم یک جستار بسیار کوچک بود و اگرچه از دید تبلیغاتی، سخنان فراوانی بر ضد ( یهودیان کمونیست ) گفته می شد، ولی از دید عملی این مساله اهمیت فراوانی نداشت. ولی امروز گرایش فراوانی هست تا این مساله بسیار بزرگتر جلوه داده شود و اصولا یهود ستیزی به نام سیمای "ناسیونال سوسیالیسم" مطرح شود. در برنامه ٢۵ ماده ای حزب نازی در ماده های ۴ و ۵ به موضوع یهودیان پرداخته شده و برای آنها شرایط بیگانگان مقیم کشور قائل شده است. به جز این مورد حزب نازی بسیار به مساله یهود نپرداخت. ولی با آغاز جنگ میان آلمان و شوروی درباره رابطه ( یهودیت و کمونیسم ) بیشتر سخن گفته می شد. رابطه ای که کاملا اثبات شده است.

فهرست مطالب تارنگار پژوهشی و تحقیقاتی هولوکاست


کلیه حقوق مادی و معنوی از آن "تارنگار پژوهشی و تحقیقاتی هولوکاست" می‌باشد.
بازنشر مطالب با ذکر منبع مایه امتنان است.


نوشته شده توسط در ۱۳۸۸/٥/۳٠ ساعت ٤:٤۱ ‎ب.ظ

قسمت ١٢: موقعیت یهودیان در آلمان در دوره جمهوری وایمار (١٩١٩-١٩٣٣) چگونه بود؟

بخش ٣: یهودیان در رایش سوم

قسمت ١٢: موقعیت یهودیان در آلمان در دوره جمهوری وایمار (١٩١٩-١٩٣٣) چگونه بود؟

 

همانگونه که گفته شد [قسمت ١١]

یکی از انگیزه های نفرت مردمان کشور های گوناگون از یهودیان به این انگیزه بود که یهودیان کوشش می کردند که سمت های کلیدی در هر کشور را بدست بیاورند.

برای نمونه قدرت مادی و نفوذ یهودیان در جمهوری وایمار به اندازه ای بسیار بود که برخی آلمانی ها آن را « جمهوری یهودی » می نامیدند. به راستی، اگرچه ی یهودیان تنها ١% جمعیت آلمان را در بر می گرفتند، ولی در بخش های مهم و حیاتی نفوذ بسیاری داشتند. در اینجا تنها به چند نمونه اشاره می شود:

  1. در سال ١٩٢٨ ،نزدیک ۶۴% حقوقدانان در فرانکفورت یهودی بودند.
  2. در سال ١٩٣١ ، نزدیک ٨۰% مدیران تئاتر ها در برلین یهودی بودند.
  3. در سال ١٩٣٢ ، بیش از ٣۰% استادان دانشگاه برلین یهودی بودند.
  4. در سال ١٩٣٣ ، نزدیک ۵۵% حقوقدانان در برلین یهودی بودند.

 

فهرست مطالب تارنگار پژوهشی و تحقیقاتی هولوکاست


کلیه حقوق مادی و معنوی از آن "تارنگار پژوهشی و تحقیقاتی هولوکاست" می‌باشد.
بازنشر مطالب با ذکر منبع مایه امتنان است.


نوشته شده توسط در ۱۳۸۸/٥/٢٩ ساعت ٦:٤٤ ‎ب.ظ

قسمت ١١: موقعیت یهودیان در رایش دوم (١٨٧١-١٩١٨) چگونه بود؟

بخش ٣: یهودیان در رایش سوم

قسمت ١١: موقعیت یهودیان در رایش دوم (١٨٧١-١٩١٨) چگونه بود؟

 

تا هنگامی که آلمان همبسته شد و رایش دوم پایه ریزی گردید، یهودیان حقوق مدنی
همانند دیگر شهروندان آلمانی را بدست آورده بودند و در علوم سه گانه موفق شده و کاملا پیشرفت کردند. یهودیان موقعیت های بالایی در حکومت امپراتوری و هم درحکومت وایمار بدست آورد.

حضور یک یهودی به نام والتر راتناو (Walther Rathenau)، در وزارت جنگ آلمان (١٨۶٧-١٩٢٢) بعنوان مدیر "بخش مواد خام جنگ" نمونه ای از موقعیت های یهودیان بود.

فهرست مطالب تارنگار پژوهشی و تحقیقاتی هولوکاست


کلیه حقوق مادی و معنوی از آن "تارنگار پژوهشی و تحقیقاتی هولوکاست" می‌باشد.
بازنشر مطالب با ذکر منبع مایه امتنان است.


نوشته شده توسط در ۱۳۸۸/٥/٢٧ ساعت ٩:٢۱ ‎ب.ظ

قسمت ١٠: یهودیان در همبستگی شوروی و اروپا پس از جنگ جهانی تا چه حد نفوذ داشتند؟

بخش ٣: یهودیان در رایش سوم

قسمت ١٠: یهودیان در همبستگی شوروی و اروپا پس از جنگ جهانی نخست تا چه حد نفوذ داشتند؟

 

نفوذ یهودیان در همبستگی شوروی قطعی بود. ( حکومت کمونیستی در روسیه با پشتیبانی و سرمایه "یهودیان آمریکایی" روی کار آمد ) و دستگاه رهبری آن و کمیسر های سیاسی آن را نیز بیشتر "یهودیان" پایه ریزی میکردند.

یهودیانی که در آمریکا از نظام سرمایه داری پشتیبانی می کردند، به یهودیانی که رهبری کمونیسم را در روسیه بر دوش داشتند کمک می نمودند و بدین گونه یک وابستگی و همبستگی میان یهودیان پشتیبان کمونیسم و یهودیان حاکم بر نظام سرمایه داری امریکا به وجود آمد و اگر امروز کمونیسم و سرمایه داری تنها اندیشه های کارساز حکومتی محسوب می شو ند، به این انگیزه است که یهودیان خواسته اند این اندیشه ها اینگونه بر جای بمانند، ( زیرا این اندیشه ها ریشه یهودی دارند، ) و در مقابل، ( اندیشه هایی همچون "نازیسم" که ریشه یهودی ندارند و با جاه طلبی یهودیان رویارویی می کنند، ) طی تبلیغات یهودیان اندیشه هایی اهریمنی نامیده می شوند.


ادامه مطلب . . .

نوشته شده توسط در ۱۳۸۸/٥/٢٤ ساعت ۱۱:۱۳ ‎ب.ظ

قسمت ٩: آیا یهود ستیزی تنها در آلمان نازی بوده و یا در اروپا پیشینه داشته است؟

بخش ٣: یهودیان در رایش سوم

 

قسمت ٩: آیا یهود ستیزی تنها در آلمان نازی بوده و یا در اروپا پیشینه داشته است؟

 

یهود ستیزی در اروپا یک پیشینه طولانی دارد. از سده ها پیش از پیدایش حزب نازی آلمان، یهودیان در مدت های مشخصی در کشور هایی گوناگونی همچون:

( انگلستان، فرانسه، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا و ... ) دچار محدودیت های شدیدی بودند و حتی تبعید و اخراج می شدند.

اوج یهود ستیزی در اروپا را می توان در"امپراتوری روسیه تزاری" در ( سده نوزدهم ) دید که طی آن مردم روسیه طی آشوب هایی، بدون اینکه بدست حکومت تحریک شوند، به کشتار یهودیان پرداختند.

انگیزه این نفرت از یهودیان، این بود که ( یهودیان خود را تیره برگزیده می دانستند )،  خود را از غیر یهودیان جدا می کردند و افزون بر آن می کوشیدند بر روی سمت های کلیدی حکومتی نفوذ کنند.

فهرست مطالب تارنگار پژوهشی و تحقیقاتی هولوکاست


کلیه حقوق مادی و معنوی از آن "تارنگار پژوهشی و تحقیقاتی هولوکاست" می‌باشد.
بازنشر مطالب با ذکر منبع مایه امتنان است.


نوشته شده توسط در ۱۳۸۸/٥/٢٤ ساعت ٢:۱۱ ‎ق.ظ

قسمت ٨: یهودی چگونه تعریف می شود؟

بخش ٢: یهودی کیست؟

قسمت ٨: یهودی چگونه تعریف می شود؟

 

در آلمان کسانی که:

  • دارای ١ پدربزرگ و مادر بزرگ یهودی بودند "ربع یهودی" محسوب می شدند.
  • کسانی که ٢ پدر بزرگ و مادر بزرگ یهودی داشتند "نیمه یهودی" محسوب می شدند.
  • کسانی که ۴ پدربزرگ و مادر بزرگ یهودی داشتند "یهودی ناب" محسوب می شدند.

البته این مساله در بسیاری موارد رعایت نمیشد. در بسیاری موارد یهودیان گواهینامه خون آلمانی دریافت می کردند که آنها را به نام شهروندانی برابر با شهروندان آلمانی مینهاد. در موارد بسیاری هیتلر شخصا کسانی را که تبار یهودی داشتند آلمانی اعلام می کرد.

فهرست مطالب تارنگار پژوهشی و تحقیقاتی هولوکاست


کلیه حقوق مادی و معنوی از آن "تارنگار پژوهشی و تحقیقاتی هولوکاست" می‌باشد.
بازنشر مطالب با ذکر منبع مایه امتنان است.


نوشته شده توسط در ۱۳۸۸/٥/٢٤ ساعت ۱:٥٩ ‎ق.ظ

قسمت ٧: آیا برای رویداد های دیگر نیز می توان واژه « هولوکاست » را به کار برد؟

بخش ١: موضوع هولوکاست

قسمت ٧: آیا برای رویداد های دیگر نیز می توان واژه « هولوکاست » را به کار برد؟

 

بله  برای نمونه می توان این واژه را برای بمباران شهر آلمانی "درسدن" بدست نیروی هوایی متفقین در جنگ جهانی دوم به کار برد . این شهر در "سال ١٩۴۵"بدست نیروهای هوایی ایالات متحده امریکا و بریتانیا با بمب های آتش زا بمباران شد و شهر را کاملا ویران کرد و بسیاری از ساکنان آن (که کم و بیش همه غیر نظامی بودند) را زنده زنده سوزاند.
بنابراین با نگرش به معنای واژه « هولوکاست »، به کار بردن این واژه برای بمباران "درسدن" بهتر و درست تر است.

فهرست مطالب تارنگار پژوهشی و تحقیقاتی هولوکاست


کلیه حقوق مادی و معنوی از آن "تارنگار پژوهشی و تحقیقاتی هولوکاست" می‌باشد.
بازنشر مطالب با ذکر منبع مایه امتنان است.


نوشته شده توسط در ۱۳۸۸/٥/٢٤ ساعت ۱:٤٠ ‎ق.ظ

قسمت ۶: آیا برای پژوهشگرانی که هولوکاست را انکار می کنند هیچ مشکلی پیش نمی آید؟

بخش ١: موضوع هولوکاست

قسمت ۶: آیا برای پژوهشگرانی که هولوکاست را انکار می کنند هیچ مشکلی پیش نمی آید؟

 

به راستی این پژوهشگران با انکار هولوکاست موقعیت پیشه ای خود و حتی در برخی موارد امنیت جسمی خود را در خطر قرار می دهند. این مساله به ویژه اهمیت « هولوکاست » را نشان می دهد.

فهرست مطالب تارنگار پژوهشی و تحقیقاتی هولوکاست


کلیه حقوق مادی و معنوی از آن "تارنگار پژوهشی و تحقیقاتی هولوکاست" می‌باشد.
بازنشر مطالب با ذکر منبع مایه امتنان است.


نوشته شده توسط در ۱۳۸۸/٥/٢۳ ساعت ٦:۳٩ ‎ق.ظ

قسمت ۵: چه کسانی هولوکاست را رواج داده و چه کسانی آن را انکار می کنند؟

بخش ١: موضوع هولوکاست

قسمت ۵: چه کسانی هولوکاست را رواج داده و چه کسانی آن را انکار می کنند؟

 

کم وبیش تمام صنعت سینما و شبکه های تلوزیونی بزرگ و مطبوعات در آمریکا و جهان غرب با فعالیت بی همتایی "فرضیه براندازی" را رواج میدهند.

صد ها فیلم پر هزینه هالیوودی برای گسترش این موضوع ساخته شده است و
همواره مطالبی در این زمینه در شبکه های تلوزیونی و مطبوعات انتشار می یابد .
در روبروی این قدرت سترگ، تنها شمار اندکی پژوهشگر باوجدا ن هستند که جرات
می کنند بر ضد "فرضیه براندازی" سخن بگویند.
هم اکنون « موسسه بازنگری تاریخ » که در ایالات متحده راه اندازی شده است، تنها موسسه ای است که ( پژوهشگران منکر هولوکاست ) در آن گرد هم آمدند.

فهرست مطالب تارنگار پژوهشی و تحقیقاتی هولوکاست


کلیه حقوق مادی و معنوی از آن "تارنگار پژوهشی و تحقیقاتی هولوکاست" می‌باشد.
بازنشر مطالب با ذکر منبع مایه امتنان است.


نوشته شده توسط در ۱۳۸۸/٥/٢٢ ساعت ۱۱:٥٤ ‎ب.ظ

قسمت ۴: ممنوعیت انکار هولوکاست در کشور های غربی چرا؟

بخش ١: موضوع هولوکاست

قسمت ۴: ممنوعیت انکار هولوکاست در کشور های غربی چرا؟

 

زیرا دروغ بودن این رویداد کاملا مشخص است و از این روی کشور های غربی
نمی خواهند که این مساله به گونه همگانی آشکار شود، زیرا این مساله با منافع
و سیاست های آنها در تضاد است.

فهرست مطالب تارنگار پژوهشی و تحقیقاتی هولوکاست


کلیه حقوق مادی و معنوی از آن "تارنگار پژوهشی و تحقیقاتی هولوکاست" می‌باشد.
بازنشر مطالب با ذکر منبع مایه امتنان است.


نوشته شده توسط در ۱۳۸۸/٥/٢٢ ساعت ۱۱:٤٩ ‎ب.ظ

قسمت ٣: به زندان انداختن و یا جریمه کردن انکار کنندگان هولوکاست

بخش ١: موضوع هولوکاست

قسمت ٣: آیا به زندان انداختن و یا جریمه کردن انکار کنندگان هولوکاست در کشور های غربی، با حق آزادی گفتار در تضاد نیست؟

 

بله، کاملا در تضاد است.

زیرا به ویژه در کشور های غربی که پژوهشگران اجازه دارند درباره هر مساله تاریخی به پژوهش و بررسی بپردازند و حتی در برخی موارد آزادانه ادیان را زیر پرسش می برند، به زندان انداختن (پژوهشگران منکر هولوکاست ) نه تنها با ( حق آزادی گفتار ) در تضاد است،بلکه حتی بسیار شگفت است،زیرا درکشور هایی که پرداختن و بررسی و بازگویی دیدگاه درباره هر رویداد تاریخی آزاد میباشد، بررسی و بازگویی دیدگاه درباره هولوکاست و انکار کردن این موضوع بازداشته است!

فهرست مطالب تارنگار پژوهشی و تحقیقاتی هولوکاست


کلیه حقوق مادی و معنوی از آن "تارنگار پژوهشی و تحقیقاتی هولوکاست" می‌باشد.
بازنشر مطالب با ذکر منبع مایه امتنان است.


نوشته شده توسط در ۱۳۸۸/٥/٢٢ ساعت ٩:٤۸ ‎ب.ظ

قسمت ١: واژه « هولوکاست » به چه معنایی است؟

بخش ١: موضوع هولوکاست

قسمت ١: واژه « هولوکاست » به چه معنایی است؟

 

هولوکاست یک واژه با ریشه یونانی است که امروزه به معنای کشتار انسان ها به
شیوه ی سوزاندن گروهی آنها در آتش است . مبلغان صهیونیست بیشتر این
واژه را برای کشتار گروهی میلیون ها تن (بیشتر از راه گاز کشنده )
بدست حکومت آلمان نازی در درازای جنگ جهانی دوم به کار می برند . مبلغان
صهیونیست و مورخان وابسته به آنها با رواج فرضیه براندازی ادعا می کنند که
این موضوع نتیجه یک سیاست براندازی از سوی آلمان و متحدانش بود که طی
آن ۶,٠٠٠,٠٠٠ یهودی بدست نازی ها و متحدانشان کشته شدند.

فهرست مطالب تارنگار پژوهشی و تحقیقاتی هولوکاست


کلیه حقوق مادی و معنوی از آن "تارنگار پژوهشی و تحقیقاتی هولوکاست" می‌باشد.
بازنشر مطالب با ذکر منبع مایه امتنان است.


نوشته شده توسط در ۱۳۸۸/٥/٢٢ ساعت ٥:٢٦ ‎ق.ظ

قسمت ٢: « هولوکاست » چه اهمیتی دارد؟

 

بخش ١: موضوع هولوکاست

قسمت ٢: « هولوکاست » چه اهمیتی دارد؟

 

برای درک اهمیت موضوع، دانستن همین مساله بس است که در « هولوکاست »
کشور های اروپای غربی، که مدعی آزادی گفتار هستند، هیچ پژوهشگری حق
ندارد هولوکاست را انکار کند و چنانچه حتی با استدلال و سند و مدرک به
انکار آن بپردازد بدون هیچ انگیزه بخردانه به زندان محکوم می شود.

فهرست مطالب تارنگار پژوهشی و تحقیقاتی هولوکاست


کلیه حقوق مادی و معنوی از آن "کانون پژوهش و تحقیقات بیداری" می‌باشد.
بازنشر مطالب با ذکر منبع مایه امتنان است.


نوشته شده توسط در ۱۳۸۸/٥/٢٢ ساعت ۳:٠۱ ‎ق.ظ
مبارزه .